Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare se solicita la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule şi costa 37 de lei. Numărul de acte care trebuie depuse poate fi diferit, în funcţie de motivul pentru care proprietarul autoturismului cere un duplicat al documentului. Astfel, în situaţia în care se modifică numărul de înmatriculare aveţi nevoie de:

 • Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere
 • Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului; Fişă înmatriculare
 • Cartea de identitate a vehiculului original şi copie
 • Actul de identitate al solicitantului,în original şi copie
 • Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei (vezi tarife)
 • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie
 • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 • Certificatul de înmatriculare în original
 • Copia contractului RCA în termenul de valabilitate

În cazul în care se modifică date despre proprietar (nume, domiciliu, etc.)

 • Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere
 • Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului; Fişă înmatriculare
 • Cartea de identitate a vehiculului original şi copie
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie
 • Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită
 • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie
 • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul
 • Certificatul de înmatriculare în original
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi dovada de plată a contravalorii celor noi şi după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare, în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare
 • Copia contractului RCA în termenul de valabilitate

Dacă certificatul de înmatriculare a fost furat aveţi nevoie de următoarele

 • Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere
 • Declaraţia solicitantului din care să rezulte furtul documentului; Declaraţie pierdere certificat de înmatriculare
 • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 • Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 • Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită
 • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie
 • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 • Copia contractului RCA în termenul de valabilitate

În situaţia în care se modifică date despre maşină: serie şasiu, culoare, serie C.I.V etc

 • Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere
 • Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului; Fişă înmatriculare
 • Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român, în original şi copie;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 • Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei
 • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie
 • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul
 • Certificatul de înmatriculare în original
 • Copia contractului RCA în termenul de valabilitate